1. <form id='Yz6Bfy'></form>
    <bdo id='Yz6Bfy'><sup id='Yz6Bfy'><div id='Yz6Bfy'><bdo id='Yz6Bfy'></bdo></div></sup></bdo>

     • 中医讲做梦与身体疾病

      中医解梦 中医讲做梦与身体疾病

      肝五行属木,藏血主疏泄,为魂之舍。天地人事,六淫七情,五脏六腑感而扰之,则魂不安于舍,游荡而出,飞扬妄行,合目成梦。这就是梦的来历。

      《素问·上古天真论》也讲道:“黄帝曰:余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时,此其道生。”所以无梦。

      其次是至人、圣人、贤人。《素问·上古天真论》中讲:“有至人者,淳德全道,合于阴阳,调於四时,去世离俗,积精全神,游行天地之间,视听八达之外,此盖益其寿命而强者也。

      其次有圣人者,处天地之和,从八风之理,适嗜欲於世俗之间,无恚嗔之心,行不欲离於世,举不欲观于俗,外不劳形于事,内无思想之患,以恬愉为务,以自得为功,形体不敝,精神不散,亦可以数百。其次有贤人,法则天地,象则日月,辩列星辰,逆从阴阳,分別四时,将从上古,合同于道,也可使益寿而有极时”。

      再其次是君子、小人和恶人。这三类人受天地、人事、身体的影响越来越大,做的梦也越来越多,而且觉醒时能记住的梦也越来越多。

      因为大才无德是恶人,才胜于德是小人,德胜于才是君子,德才兼备是贤人,大德大才是圣人。从圣人贤人君子小人到恶人这五种人与天地、人事、身体关系越来越不和谐,所以梦就越来越多。

      总之,做梦种类和数量的多少,醒时是否能记住是养生和身体健康水平的一种间接反映。

      下面只解释与身体梦有关的六种梦

      (1)梦坠

      梦呓乃睡眠中说梦话。

      其因有二:1、“夫脾实则生热,热则阳气盛……不得安卧,梦多见歌乐”。此类人,脉多紧实,属脾实之候,多见于小孩,晚餐过饱,卧而不安,梦中呓语。2、梦中惊恐怒号,致肝魂不宁而梦呓。这类人生活多有心志不逐,人生压抑,郁结于肝,怒而暴呼,借梦发放。

      (3)梦魇

      梦中当撵别人或被别人撵时,表现提不动腿,走不动,跑不动。

      这种人多为脾虚痰湿体质,身体肥胖,痰湿壅滞气道,睡觉时出现睡眠呼吸暂停综合症现象,造成大脑、心脏等身体缺氧,指挥不动四肢,梦中走跑不动。从根本上讲这都是痰湿瘀堵了肝,即西医讲脂肪肝,造成疏调功能大弱,身体为了自保,舍卒保车,减少了四肢供血和能量,致梦中跑不动等。

      治疗方法:一、管着嘴,迈开腿,减肥。二、桂枝荷叶煎汤冲服二陈丸。三、山楂灵芝煎汤冲服二陈丸。

      (5)梦遗

      梦遗就是梦中与女子性交而遗精。这个分三种情况:

      如瓶装水,水溢满而自流出;如瓶倾斜,水虽不满,也要洒流;如瓶底有洞,有水即漏,不论多少。

      第一种情况属于年壮气盛,精满节欲,满而溢流,扰肝惊魂欲自调,无需治疗。

      第二种情况属于思想病,存思念想,色欲不遂,动肝扰魂,遗于梦中。此可饮苦丁茶治之。

      第三种属于身体有病,肾失封藏之守,心疲于君临天下。心肾不交,各失职守,致邪扰肝动魂,交通鬼魅。此可用五味子、五倍子加桂枝龙骨牡蛎汤治疗。

      (6)梦飞

      梦飞为梦中架臂飞扬。病因有三:

      一种为肺失肃降,气壅于上,惊肝扰魂致梦飞扬。《素问·脉要精微论》:“上盛则梦飞”。

      二种为饮食不当,如孙思邈《备急千金要方》云:“食五味必不得暴嗔,多则令人神惊,夜梦飞扬”。胃不和卧不安,通过扰肝动魂不宁而致梦,一般多发生于饮食飞虫禽类者之人,所以梦飞。

      三种为肝肾之阴亏虚,水不涵木,致风气内盛,上扬而善行数变,飘荡不定,扰魂感梦,则梦飞扬。