1. <form id='Yz6Bfy'></form>
    <bdo id='Yz6Bfy'><sup id='Yz6Bfy'><div id='Yz6Bfy'><bdo id='Yz6Bfy'></bdo></div></sup></bdo>

     • 关帝灵签第10签解签

      关帝灵签 第十签 甲癸 下下

      诗曰

      病患时时命蹇衰,何须打瓦共钻龟;

      直教重见一阳复,始可求神仗佛持。

      【关帝灵签现代白话文解签】

      解曰

      要悔过,消去恶业,福果自来,当避害向善,慎勿妄动。

      问事业财利,表示无利可图,宜守旧,莫贪求。

      问疾病,恐仍拖延。

      问诉讼,解决仍须时。病讼过冬至后,才有希望。

      断曰

      运势:正逢沟壑,叵下谷去,上面有石,躲石而过。

      家庭:门户衰冶,人口稀微,家族为先,门楣为先。

      财利:压之错之,时也命也,不是人拙,暂守之可。

      事业:认此业可,行之不佳,时之不允,不是尔拙。

      升迁:劳心劳力,凡事躬亲,导致身虚,多调适之。

      姻缘:万万不可,性不合也,勉强为之,招来惨祸。

      考试:碌碌一生,皆成画饼,归水泡也,改行去可。

      健康:明知患疾,遇上庸医,速换良医,后果堪虞。

      远行:不是其时,出外未必,在乡即可,小心谋之。

      诉讼:讼则凶也,和则吉也,不宜再兴,身败名裂。

      失物:于南阳失,此物已毁,不必寄望,再造道理。

      【关帝灵签传统版解签】

      圣意

      名难图、财禄失、行人迟、讼未息、病留连、求神佑、莫贪求、宜守旧。

      解曰

      此签大意晓然。凡有前恶。须宜求神忏悔。若问病讼。冬至后方可。不然莫解。若作非为。祸患立至。占者守分修省可保。

      释义

      运途蹇衰。现在欠吉。打瓦钻龟。卜筮何益。何须为此。及早种福。感格昊苍。默仗神力。佳期冬至。一阳来复。或七日后。应验神速。远断节气。近断时日。万 象回春。以需后禄。遵此修持。圣言不谬矣。不悟修省者终凶。

      解签

      目前的运势相当不好,如是问病,必是久病不愈,短时间内不会好转。就算是求神问卜,也是无济于事,不如相信上天的安排,冥冥中自会有所变化。运势必须到 冬至时才会好转,而且会有很大的变化,此时宜平心静气地等待好运的到来,若不相信天理的安排,一意孤行,则必会招来厄运,谨慎而行。

      东坡解

      命运多蹇、疾病连绵、但须修省、托在苍天。直须冬至、祷神方痊、凡百谋望、作事必全。

      碧仙注

      无妄遇凶灾、阴人口舌来、一交生日后、渐渐笑颜开。

      【占验】

      一生考遗才,占此不取,应在“何须打瓦”一句。

      又一士伤后,占此,中二十二名。恭十一月冬至,乃一阳末复之候,而车見者,恰符二十二也。此第三句之验。

      【相关故事】

      冉伯牛染病

      周?冉耕,字伯牛,魯人,孔门弟子,以德行称。有奇疾将死,孔子甚惜之,曰:“斯人也,而有斯疾也。”后世追封郓公。

       

      相关内容