1. <form id='Yz6Bfy'></form>
    <bdo id='Yz6Bfy'><sup id='Yz6Bfy'><div id='Yz6Bfy'><bdo id='Yz6Bfy'></bdo></div></sup></bdo>

     • 关帝灵签第16签解签

      关帝灵签 第十六签 乙己 下下

      诗曰

      官事悠悠难辨明,不如息了且归耕;

      傍人煽惑君休信,此事当谋亲兄弟。

      【关帝灵签现代白话文解签】

      解曰

      问诉讼,应和解。

      误听信谗言。

      问财运,莫贪求,投机终无利。

      问婚姻,难得成功。(抽签 www.janjaworsky.com)

      问疾病,恐有拖延,要有自信心,才能愈。

      问行人,将归来。

      断曰

      运势:掉入谷底,修之吾心,心存善时,方可爬升。

      家庭:门庭冶漠,来自有因,不必叹气,有旺盛日。

      财利:财人人欲,尔亦孔急,不慌不忙,逐步为营。

      事业:见继母景,一计出之,阻力即至,暂守之可。

      升迁:今年无望,先调吾身,必有望也,明春可获。

      姻缘:两意不合,何必强凑,久时明之,噬脐无及。

      考试:壮志凌云,惟不合君,仕途无缘,不如改行。

      健康:久病成医,成之自治,反贻误事,必省思之。

      远行:行之不宜,不如守旧,方可有得,不能逞强。

      诉讼:伊人凶霸,加之君软,速求军师,为君料理。

      失物:去之不回,已明显也,不必费心,新置可也。

      【关帝灵签传统版解签】

      圣意

      讼难明、和为贵、功名无、行人至、婚未成、病有祟、财莫贪、终无利。

      解曰

      此签不利讼事。以和为贵。凡事虚悬无着也。犹疑不定。皆宜停止。恐有傍人怂恿。不可听信。唯有商谋亲密之人。骨肉之际。庶可免忧患耳。门内参商者宜戒之 。

      释义

      悠悠难辨。是非未决也。劝令归耕。进取无益。煽惑休信。须要自作主张。当谋弟兄。戒勿背亲而向疏也。占者见机省悟。不可执迷。亲厚同气。自有利益。慎之 。

      解签

      此时如遇诉讼之事,将无法得到有利的结果,若能求和,甚至退隐山林,必能将伤害减至最低,当然你的心中会有忧虑和怀疑,不如在此都放下,才是最好的决定 。会有身旁的人加以怂勇,千万不可相信,此时只能找自己的亲兄弟或亲信之人商议,而且不可走漏消息,应想办法让自己全身而退,不可再留恋了。

      东坡解

      讼事未决、且宜从和、傍人煽惑、平地风波。慎勿轻信、自投网罗、谋之兄弟、谁能奈何。

      碧仙注

      埋头莫向前、时违休怨天、贵人垂手接、亨通到百年。

      【占验】

      一监生科举卜此,见遗。后其弟新授,例到监,偕弟同恳人司成,得以续取。此事“当谋”句验甚。

      【相关故事】

      王祥卧冰

      晋 王祥,字伏徵,临沂人。性至孝,事继母极恭谨。母欲食生鱼,天寒冰冻,祥赤身卧于冰上求之,其冰立解,得双鲤持归,人以为孝感云。后官至太保,进公爵。(廿四孝)

       

      相关内容