1. <form id='Yz6Bfy'></form>
    <bdo id='Yz6Bfy'><sup id='Yz6Bfy'><div id='Yz6Bfy'><bdo id='Yz6Bfy'></bdo></div></sup></bdo>

     • 关帝灵签第66签解签

      关帝灵签 第六十六签 庚己 上上

      诗曰

      耕耘只可在乡邦,何用求谋向外方;

      见说今年新运好,门阑喜气事双双。

      【关帝灵签现代白话文解签】

      解曰

      出外不宜,在家必发达。名利只宜近处求,不宜远行。守旧好,创新难。

      凡事皆顺利,且有双喜临门之象,故问婚姻事最宜。

      断曰

      运势:富如石崇,正是亨通,世人羡慕,珍惜此福。

      家庭:从心比心,门户热络,谋之合和,财子双全。

      财利:从心比 心,门户热络,谋之合和,财子双全。

      事业:公平交易,童叟无欺,信用坚固,啻是酬报。

      升迁:梦鬼梦蛇,女性之祥,调适身心,必能所成。

      姻 缘:天赐良缘,可合之对,敬之如宾,百年和合。

      考试:修身达五,克刻自吾,老天见之,必助佑尔。

      健康:虽是微恙,不宜轻心,求得华陀,着手 回春。

      远行:可出之时,隆昌届至,金山银海,为尔送来。

      诉讼:明知讼凶,伊人兴之,必研法理,必能胜也。

      失物:未必寻之,自有回手, 平素修善,有以致之。

      【关帝灵签传统版解签】

      圣意

      病即安、讼即决、财渐丰、名高扬、行人回、婚可结、莫外求、福尽得。

      解曰

      此签不宜远行。只宜守旧。乡邦之地。自有荣华。耕耘之中。亦有发迹。况值运限更新。门庭以内。喜事重重。自可享受优游。倘舍现前实地。希冀远大不可知之 数。将贻后悔。居易俟命者得之。

      释义

      耕耘。系农家之事。正乡邦中所为也。外方。则非耕耘之地矣。舍近图远。岂有济乎。新运好。福气将来也。喜气双双。好事不止一件。言门庭中自有至乐。总见 不可骛远之意。占家宅。财旺人兴。流年大吉。

      解签

      若要努力奋发,只需在家乡,根本不必向外谋求机会,只要守住原来的家业,则会有很好的发展。尤其是今年遇到了大发的好流年,家中会喜气洋洋,而且接二连 三,不只一件。此签表示今年的流年大吉大利,家中喜事连连,好运不断,如果坚持出外打拼,则不适用此运,后果将不可想像,无法像留在家乡中这般如意,必须深思。

      东坡解

      出外不宜、在家必达、时运将亨、财禄俱发。好事重重、门庭改革、若欲远图、弄巧成拙。

      碧仙注

      自家安分莫他求、俯仰宽舒得自由、现在阳和春已到、桃红李白乐悠悠。

      【占验】

      正德间,京师杨惟聪占此,后以鼎元历官翰苑,至宮保学士尚书,凡十余任,並不出京。正应首句。

      【相关故事】

      杜甫游春

      唐·杜甫,字子美,杜陵人。玄宗朝献赋,命待诏集贤院,后转检校工部員外郎。甫览群书,善为诗歌,涵浑汪洋,千态万狀,陈时事确切精深,世号诗史。元稹谓:“诗人以来,未有如子美者。”惟好赏春山,故每当春晴,必游郊外。

       

      相关内容